2.0 Drops

Floating in the 2.0 world ~ connected by the web


Een reactie plaatsen

#infocampnl13 Een intieme battle

Afgelopen vrijdag vond InfoCamp NL 2013 plaats. Als vervolg op LibraryCamp NL 2012 telde het heel wat minder deelnemers dan zijn voorganger. Van de 40 aanmeldingen, meldde bijna de helft zich weer af voor aanvang, zelfs nog op de ochtend zelf. Dat gaf de studenten die het organiseerde en hun begeleiders een onaangenaam gevoel. Maar al bij de voorstelronde was het duidelijk, degene die er waren die zetten hun beste beentje voor. Een mix van informatiespecialisten met verschillende achtergronden: OB’s, universiteiten/hogescholen, commerciële en andere instellingen. Ook een paar werkzoekende informatiespecialisten en natuurlijk een aantal studenten van De Haagse Hogeschool (waaronder IDM Den Haag) waren aanwezig.

Tijdens het voorstelrondje werden de onderwerpen waar de interesse naar uit ging geïnventariseerd. Uiteindelijk maakten de organisatoren er volgend programma van:

Hieronder een verslagje van de programma-onderdelen die ik gevolgd heb.

De catalogus er uit

Van de UB Utrecht mag de catalogus wel opgeheven worden. De bibliotheek heeft er voor gekozen zich te richten op delivery en niet op discovery. In volgende prezi wordt deze keuze onderbouwd:

De catalogus wordt ook alleen maar gebruikt om naar de boeken op de plank te zoeken. En dat is maar een klein onderdeel van de bibliotheekcollectie. De digitale collectie wordt ontsloten via de zoekmachine Omega die ruim 10 jaar geleden in gebruik werd genomen bij de UB Utrecht, maar die ondertussen (te) veel ruis bevat.  Dus gaan er nu een aantal werkgroepjes aan de slag bij de UB onder de grote noemer ‘zoeken en vinden’ om te kijken hoe ze de gebruiker bij de bibliotheekcontent krijgen en waarbij ze zowel kijken naar het discovery/delivery gebeuren, maar ook naar ‘het verhaal’: hoe maak je het de gebruikers duidelijk (promotie).

3 van de 4 deelnemers aan deze sessie kwamen uit de onderwijswereld, de vierde deelnemer uit de OB. Hoe zit het daar? Nou, van de catalogus wordt natuurlijk goed gebruik gemaakt als dé ingang voor de collectie die vooral fysiek is. Geen digitaal materiaal dan daar? Wel wat e-books, maar het aanbod daarin is nog heel summier. Al wordt de vraag van de gebruiker ernaar wel groter.

En zo verplaatste de discussie zich naar het toegankelijk maken van e-books. Hierbij zie je toch dat de uitgevers de oude situatie hebben gekopieerd: een e-book wordt ook ‘uitgeleend’ en als je het maximaal aantal leners (waarvoor je een licentie hebt) hebt bereikt is het hele boek even niet toegankelijk voor andere gebruikers. Terwijl we toch zien dat, vooral bij non-fictie, de gebruiker meestal maar 1 of een paar hoofdstukken nodig heeft. We kwamen er al snel uit dat boeken opgedeeld moeten worden. Kijk maar naar de muziekwereld: tegenwoordig werken we met playlists en het downloaden van nummers in plaats van een heel album. Of wat zou het toch heerlijk zijn om ‘The Lord of the Rings’ opnieuw uit te brengen als e-book. Niet gewoon het fysieke boek in epub formaat, maar lekker helemaal opnieuw herschikken – appendices bij de annex hoofdstukken en de tekst aangevuld met de tekeningen van al die verschillende LOTR tekenaars en als kers op de taart de bijbehorende fragmenten uit de films. Maar toen kwam er hevig verzet van die ene OB’er: dan ga je toch wel echt heel hard schaven aan het oorspronkelijk werk van auteurs. Zij hebben namelijk – vooral bij fictie – een geheel voor ogen. Een boek gaat niet alleen om de hoofdstukken, maar om het geheel: de auteur heeft bewust gekozen om dingen in een bepaalde volgorde te plaatsen. Haal je dingen dan niet teveel uit hun context. Oké, mee eens. Vast staat dat we de gebruiker meer keuzevrijheid moeten bieden: zij bepalen hoe en welke content ze tot zich willen nemen. Uitgevers, maar zeker ook auteurs, houden vast aan oude manieren. Maar hoe lang gaan ze dat vol houden? Als de bibliotheek geen e-books kunnen leveren die gebruikers willen, komen ze er wel op andere manier – gratis – aan. Zijn we dan niet tegen de bierkaai aan’t vechten met onze brave ‘let op de auteursrechten’ instelling? Moeten we als bibliotheek niet zelf de links naar de torrents gaan aanbieden aan onze gebruikers? Of gaan we dan toch te ver? Maar soms slaan we ook door naar de andere kant (en ja ook hier zit de leverancier en niet de bibliotheek er achter):

PS: Op het blog I&M / I&O 2.0 van de UB Utrecht staan acht cataloguswensen voor de periode dat ze toch nog een eigen catalogus hebben.

Personal Information Management

Zoals aangekondigd, had ik zelf het onderwerp van mijn masterscriptie ingebracht.

PIM: de dagelijkse praktijk van activiteiten die worden uitgevoerd om informatie te vinden, te verwerven, te creëren, op te slaan, te ordenen, te beheren, te gebruiken en te verspreiden.

Na even kort de conclusies van mijn onderzoek naar studenten en hun PIM samengevat te hebben, gingen we in op een aantal PIM aspecten.

 • Opslaan/Archiveren/Versiebeheer/Back-up
  Studenten slaan hun documenten gewoon op op een lokale schijf, zo komt uit mijn onderzoek naar voren. Toch gebruiken de aanwezige IDM studenten ook vaak cloudapplicaties als Dropbox. Niet alleen om te delen met anderen, maar ook om device-onafhankelijk te kunnen werken (overal toegang tot je eigen bestanden).
  Als je al direct een datumnotatie meeneemt in je folder of tagstructuur, heb je al iet of wat een archiefsysteem.
  Kopieer je een bestand vooraleer je het gaat aanpassen zodat oude gegevens niet verloren gaan of laat je dat achterwegen met het risico dat je informatie kwijt geraakt? De meesten van de deelnemers maken geen kopie. Automatische versiebeheer (bv. in Dropbox of Google docs/drive) is wel zo handig!
  Cloudapplicaties zijn ook handig voor het maken van een back-up. Het automatisch synchroniseren van een lokale map met de cloud en visa versa zorgt ervoor dat je zonder te hoeven nadenken je bestanden beschermt.  We stelden samen vast dat je pas over het beschermen van bestanden gaat nadenken als je een keer goed tegen de lamp bent gelopen.
 • Ontsluiten
  Folders of tags voor het ontsluiten van je bestanden? Alhoewel een paar deelnemers zweerden bij de tagstructuur van het notitieprogramma Evernote zit het gebruik van folders bij de meesten toch wel ingebakken.
  Meestal denken we niet bewust na over het duurzaam opslaan van een bestand op het moment dat we het opslaan. We kiezen voor een folder/tag die op dat moment relevant is. Later (soms wel maanden of jaren later) lopen we dan tegen het probleem aan dat we niet meer weten waar we het hebben opgeslagen. De combinatie van tags (de mogelijkheid van veel-op-veel-mapping – dat wil zeggen, veel tags aan veel documenten) en een goede zoekfunctie kan dit voorkomen. Maar natuurlijk kan je ook op voorhand goed nadenken welke foldernamen of tags je gebruikt om een duurzaam ontsluitingssysteem te krijgen. Bewustwording en voorlichting (aan studenten) kunnen hier bij helpen. Nu geldt voor tags: onbekend maakt onbemind. En misschien kunnen we voor onze persoonlijke ontsluiting gebruik maken van de metadata die door leveranciers van informatie of bibliotheken vaak al zijn toegekend aan bestanden. Dat we als we een bestand willen opslaan a.h.v van die vaak onzichtbare metadata een suggestie krijgen van welke tag of foldernaam we kunnen gebruiken (via opslaan en exportfunctie van databanken/catalogi en andere informatiesystemen).

Online leren/instructie

Je hebt veel varianten van online leren. De voorbeelden die tijdens de sessie voorbij kwamen:

 • De Haagse Hogeschool gaat zich meer en meer richten op het ontwikkelen van blended learning programma’s. Zo wordt er bij de IDM Den Haag hard gewerkt aan een blended learning programma over deskresearch voor minor studenten.
 • Bij de UB Utrecht (valt het op dat @pieterreeve en ik voor dezelfde sessies hebben gekozen 🙂 – overigens zal van zijn hand een verslagje van #infocampnl13 verschijnen in de volgende InformatieProfessional) hebben ze LibGuides geïntroduceerd. LibGuides zijn online trainingen die informatie bieden over zoeken en zorgvuldig gebruiken van bronnen in de wetenschap. In de InformatieProfessional nr. 12 van 2012 staat een artikel over deze LibGuides (je kan hem nog even gratis online lezen).
 • EBSCO training faciliteiten

Mensen leren van elkaar en dat aspect dreigt weg te vallen bij online leren. Dit wordt als één van de factoren gezien waardoor mensen afhaken bij MOOCs, een opkomend fenomeen in onderwijsland. Daarom moeten ontwikkelaars dit interactieaspect toch inbouwen. Dat kan door voor een blended learning variant te kiezen (combinatie online leren en colleges) of door interactie in te bouwen in het online leren via bijvoorbeeld ‘comment facilities’. Dit laatste moet wel organisch tot stand komen en contact met elkaar moet gestimuleerd worden. Het aan de deelnemers van online leerprogramma’s over laten is kansloos, er zal iemand nodig blijven die interactie aanzwengelt. Tijdens een instructie f2f kan je ook beter nagaan of studenten de stof echt begrepen hebben. Je kan vragen of de student het snapt. Geeft hij het antwoord ja om er van af te zijn, dan kan je vragen of hij het even uitlegt aan zijn buurman. Lakse studenten vallen dan direct door de mand. Opdrachten en online toetsmomenten kunnen dit wel bij online leren opvangen. Het stellen van vragen is f2f ook het makkelijkst omdat je direct kan inspringen op wat de docent vertelt. Software waarmee op afstand onderwijs kan worden gegeven hebben meestal mogelijkheden om vragen te stellen: via chat, of zelfs door het virtueel opsteken van een handje. Maar meestal is de docent alweer verder in zijn verhaal voor de vraag is gesteld of moet hij zoveel dingen in de gaten houden dat hij het virtuele handje niet opmerkt. Het online nabootsen van een traditionele klassituatie werkt gewoon niet.

Een paar praktische tips kwamen ook voorbij. Het actueel houden van een online training is tijdrovend. Zo kan het zijn dat tekst makkelijker is aan te passen dan print screens in de software waarmee je werkt. Hou daar rekening mee bij het ontwikkelen van je online training. Ook instructiefilmpjes zijn vlug verouderd. Die hebben trouwens voor- en nadelen. Ze zijn handig voor het herhalen van stof, maar aan de andere kant biedt je de stof op een eenzijdige manier aan. Je houdt dus geen rekening met verschillende leerstijlen van studenten.

De discussie ging toen over op de meer onderwijskundige aspecten van (online) leren. Speel in op de intrinsieke motivatie van studenten: zorg dat ze passie hebben voor het onderwerp (dit kan je verwerken in de opdrachten) en dat online (bibliotheek)instructies geen los onderdeel zijn in het curriculum maar dat ze aansluiten bij vaste studieonderdelen. Ook het leren van kritisch denken moet gestimuleerd worden. Dit is sowieso moeilijk om aan te leren, zeker via online leren. En bij het leren zoeken naar kwaliteitsvolle informatie is niet alleen betrouwbaarheid belangrijk (promoten van databanken/catalogi waarbij de informatie geselecteerd en beoordeeld is) maar ook relevantie (ook in betrouwbare bronnen kun je de bal wat dat betreft totaal mis slaan).

Battle

Neen, de sessies zijn niet uitgelopen op echte strijd tussen de deelnemers. InfoCamp NL 2013 was een dag van interessante conversaties over relevante thema’s waarbij interactie wel veel meer de bovenhand voerde dan bij ‘gewone’ congressen.  Wat dat betreft ben ik weg van het unconference principe en mag het van mij meer geïntegreerd worden in andere congressen.  Het woordje battle in mijn blogtitel slaat dan ook meer op de plek waar de sessies werden gehouden: namelijk in onder andere de schaak en sumo zalen van Ayers Rock Zoetermeer. Een inspirerende omgeving voor een uncoference.

Advertenties


2 reacties

PIM, oplossing voor het ‘rommelig-bureau-syndroom’

Al in 1983 deed Thomas W. Malone (hoogleraar management aan de MIT Sloan School of Management en de oprichter van het MIT Center for Collective Intelligence) onderzoek naar hoe wetenschappers hun bureau organiseren. Hij kwam met de volgende twee conclusies:

 1. Een zeer belangrijke functie van het organiseren van je bureau is je eraan herinneren dat je nog wat moet doen en niet alleen je helpen om de gewenste informatie  te vinden. Wanneer een elektronisch kantoorsysteem wat ingezet wordt hierin niet slaagt, kan dit ernstige afbreuk doen aan de bruikbaarheid van het systeem. Wanneer het ingezette kantoorsysteem echter wel expliciet deze functie ondersteund, heeft dit systeem een belangrijk voordeel op zijn niet geautomatiseerde voorgangers.
 2. Hoe je je bureau organiseert hangt af van hoe je omgaat met de cognitieve moeilijkheid van het categoriseren van informatie. Computergebaseerde systemen kunnen helpen met deze moeilijkheid door (a) automatische classificatie mogelijk te maken (bijvoorbeeld op basis van toegang tot data) en (b) door zowel stapels informatie te organiseren op hun fysieke locatie als aparte informatie-items (bestanden of documenten) te organiseren op titel of logische ordening.

Kortom: het is belangrijk dat je eraan wordt herinnerd dat je nog wat moet doen en een fysieke stapeling die je hebt toegepast kan nuttig zijn bij het terugvinden van informatie. Hoe rommeliger je bureau, hoe minder deze twee dingen worden ondersteund.

In 1995 schrijft Jeffery J. Mayer in zijn boek Time Management for Dummies dat de meeste mensen bijna een uur per dag verspillen aan het zoeken naar papieren die verloren zijn gegaan op hun bureau. Maar een rommelig bureau zorgt niet alleen voor tijdverlies, maar ook voor stress en je wordt er zelfs ziek van.

Een studie in 2004 onder Britse kantoorwerkers leert dat wanordelijk opgestapeld papier aan de oorzaak ligt van het Irritable desk syndrome (IDS), een nieuwe kantoorziekte. De onderzoekers raden aan om je te houden aan een ‘Deskology’ gids:

 • Setting up: besteed meer aandacht aan de manier waarop je je bureau indeelt om stress en gezondheidsrisico’s te verminderen
 • Sitting Pretty: Pas de manier waarop je zit aan om de houding van je rug te verbeteren
 • Take Five: Neem een paar minuten tijd om te rekken om letsel als gevolg van routine-activiteit te voorkomen
 • Change of Scene: Neem regelmatig een pauze weg van je bureau om je concentratie, je algehele gezondheid in de interactie met je collega’s te verbeteren
 • Express Yourself: richt je bureau persoonlijk is om je te herinneren aan je leven buiten je werk
 • Keep Cool: voorkom uitdroging en oververhitting op het werk om een hoger energie-niveau te bevorderen
 • De-clutter: organiseer je bureau om stress te verminderen en productiviteit te verhogen

Wat zijn de onderliggende oorzaken van IDS of MDS (Messy desk syndrome)? De ene persoon is beter in het organiseren van informatie dan de ander. Mensen die bezig zijn met procedurele taken hebben de neiging om een vaste informatiestroom te hanteren. Toch zijn er duidelijke verschillen tussen het moment waarop een document nodig is en wanneer niet. Anderen zijn genoodzaakt om meerdere projecten tegelijkertijd te beheren, waarbij ze verschillende bronnen bij de hand moeten hebben. Sommigen slaan documenten op een vaste en voor de hand liggende plek op zodat ze eraan herinnerd worden dat ze er op een later moment iets mee moeten doen. Zelfs wanneer deze documenten daarna kunnen worden gedeponeerd, is het moeilijk om te weten hoe je ze moet categoriseren zodat ze kunnen worden teruggevonden. Soms lijkt het beter om documenten maar gewoon te laten waar je ze in eerste instantie hebt opgeslagen, want er is altijd de kans dat de documenten verloren geraken omdat ze verdwijnen in de hoeken van de archiefkast.  En in tegenstelling tot wat sommige denken, biedt een computer hiervoor geen oplossing. Het bureaublad op een pc kan even rommelig zijn als het blad van je fysiek bureau. Daar komt nog eens bij dat we via de computer toegang krijgen tot het web met zijn ontelbare plekken waar we informatie kunnen opslaan of publiceren. Dit soort problemen kan echter worden aangepakt door het toepassen van Personal Information Management (PIM).

Naar aanleiding van mijn masterscriptie over dit onderwerp, waarover jullie al hebben kunnen lezen in mijn vorige blogposts hierover, heb ik in het eerste nummer van de InformatieProfessional van dit jaar een artikel geschreven waarin ik inga op het begrip PIM en bijbehorende strategieën en tools:

10-2-2013 17-08-17


1 reactie

InfoCampNL – vrijdag 8 februari 2013 Zoetermeer – kom jij ook?

Vorig jaar werd LibraryCampNL – naar het succesvolle Britse voorbeeld LibraryCampUK – voor het eerst gehouden. Het werd een succes. Een tijdje later kwam Eric-Jan Dol met het idee om deze uncoference nog een keertje te organiseren, maar dan in samenwerking met een IDM opleiding, want hij had de groep van toekomstige informatieprofessionals gemist op LibraryCamp. Peter Becker van IDM Den Haag was, samen met mij, direct enthousiast. Peter organiseert de minor Werken 2.0. Deze minor is zeer populair binnen de Haagse en tijdens één van de vorige editie kwam daar het boek  ‘Het nieuwe werken volgens generatie Y‘ waarover ik een aantal gastblogs heb geschreven op 2beJAMmed.org. Het leek Peter een prima plan om het organiseren van de uncoference als opdracht toe te voegen aan de volgende editie van de minor.

En het is zover. Een groep van 5 minor studenten hebben onder toezicht van Peter en Eric-Jan de uncoference omgedoopt tot InfoCampNL.

infocamp

Meedoen is gratis – inclusief koffie/thee, lunch en borrel gesponsord door EBSCO – en het programma gegarandeerd interessant – die bepalen de deelnemers immers zelf. Ik heb me al aangemeld en mijn scriptie-onderwerp Personal Informatie Management als programma-onderdeel opgegeven. Er is al enige buzz op Twitter over InfoCamp. En sommige van jullie twijfelen over de organisatie: ‘te onduidelijk allemaal‘. Inderdaad kunnen de studenten nog wat meer leren van de vorige editie: zoals het al op voorhand inzichtelijk maken van deelnemers en de thema’s die bij het aanmelden worden opgegeven of het beter vindbaar maken van de site via Google. Toch hoop ik dat er een goede mix van studenten en mensen in het vak aanwezig zullen zijn! Zie ik jou in Zoetermeer op 8 februari?

PS: mijn reisschema.


1 reactie

Nieuwe uitdaging

Je kon het natuurlijk al lezen op twitter en in de InformatieProfessional zelf… maar ik ben dus aan een nieuwe uitdaging begonnen als lid van de (na een paar maanden gefunctioneerd te hebben als aspirant lid en 2 redactievergaderingen mee gemaakt te hebben kan ik dit al wel zeggen) bekwame en hartelijke redactie van ons landelijk vakblad:

16-12-2012 12-10-51


Een reactie plaatsen

Copyright en plagiaat: wat mag wel! #hhs25

Op 8 en 9 november vierde De Haagse Hogeschool haar 25-jarig bestaan met Think. Tijdens dat kennisfestival konden medewerkers en gasten deelnemen aan lezingen, masterclasses en workshops over allerlei onderwerpen. Op beide dagen was er ruimte voor entertainment in de vorm van ballet, cabaret en muziek. En de H/Olive Award (beste docent van het jaar) werd uitgereikt.

Vanuit de bibliotheek werden er op de 2 dagen 2 masterclasses verzorgd:

Wat is nieuw in de (digitale) bibliotheek waarbij we onze twee nieuwe zoeksystemen demonstreerdensimultaan zoeken in databanken en Find it @ H/Library.

Copyright en plagiaatwat mag wel! waarin ik zelf de deelnemers meenam in de wereld van het auteursrecht binnen het onderwijs.

Copyright (auteursrecht)  is een van de bekendste intellectuele eigendomsrechten. Zowel jij – als docent – als jouw studenten, hebben dagelijks te maken met auteursrechtelijk beschermde werken: boeken, artikelen, presentaties, afbeeldingen, video’s, enzovoort. Plagiaat is het ongeoorloofd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. In deze workshop leggen we uit hoe je geoorloofd gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermde werken door middel van tips, tools en vuistregels. Kortom: wat mag wel!
En wat zijn de instrumenten om hergebruik van informatie te verantwoorden.

De deelnemers reageerden enthousiast op tips, tools en vuistregels de ik hun bood voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, maar discussieerden ook verwoed mee over de  onmogelijkheden. Hieronder een reactie die ik via mail mocht ontvangen van één van de deelnemers:

Gedurende de lezing die mevrouw Liefsoens tijdens het festival gaf, loodste ze ons door deze onderwerpen heen door ons enerzijds de ingangen aan te geven naar bruikbare informatie over dit onderwerp, ook naar kopieerbare info en beeld- en geluidsbronnen en anderzijds piketpalen te slaan met gevarendriehoeken erop om de valkuilen aan te geven.

Piketpalen met gevarendriehoeken… een treffende beschrijving, die moet ik erin houden! Bedankt!

Omdat ik zelf aan de slag moest heb ik minder van de rest van het festival meegekregen dan ik wilde. Zo heb ik de twee keynote sprekers, Socioloog Frank Furedi en Sterrenkundige Vincent Icke gemist (hun lezingen zijn wel terug te zien op de festivalsite) en één van mijn lievelingsauteurs.

[tweet https://twitter.com/LeenLief/status/271613437812019200%5D

Maar ik heb wel een leuke lezing gevolgd rond het fenomeen ideeën aan de hand van sprekers van TED.com.

[tweet https://twitter.com/LeenLief/status/266491606809600002%5D

En genoten van de prachtige showRomeo en Julia‘ van het Scapino Ballet Rotterdam:

Afb006

En natuurlijk leuk dat het verjaardagsfeest van de HHs samenviel met mijn eigen verjaardag :)!

[tweet https://twitter.com/LeenLief/status/266953849087090689%5D