Maak informatie zo vrij mogelijk, en maak bibliotheken zo open mogelijk!

De ‘vrijheid van internet’ en ‘intellectuele eigendomsrechten’, het lijkt alsof deze fundamenten maar niet met elkaar kunnen stroken.

Digitale content is zo eenvoudig te kopiëren, te vermenigvuldigen en te verspreiden dat piraterij wel heel erg eenvoudig wordt. […] Amerikaanse wetsvoorstellen PIPA en SOPA, de Research Works Act en het wereldwijde ACTA-handelsverdrag moeten ervoor zorgen dat de wereldwijde fysieke en digitale piraterij verregaand kan worden teruggedrongen. Maar aan de andere kant komen burgerrechten als vrijheid van expressie en bescherming van privacy in gevaar. OpenBibliotheken: een manifest

Kan dat wat door internet in gang is gezet wel afgeremd worden door deze initiatieven van auteursrechthebbende-organisaties? Moeten we ons nog vastklampen aan oude auteursrecht-principes die wel nut hadden in het pre-internet tijdperk? Of moeten we het begrip ‘intellectuele eigendomsrecht’ helemaal opnieuw uitvinden in dit digitale tijdperk?

Wat ik persoonlijk toejuich zijn initiatieven zoals Creative Commons, artiesten die internet omarmen, of dichter bij huis: de HBO Kennisbank als ‘open content’ platform.

En in deze blogpost wil ik dan ook mijn digitaal applaus laten horen aan OpenBibliotheken.nl, afgelopen week officieel gelanceerd.

De vrijheid van het internet staat onder druk en het (her)gebruiken van auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt de consument steeds lastiger gemaakt. Daarnaast wordt ook aan het publieke domein getornd, bijvoorbeeld met verlenging van de termijn van naburige rechten op geluidsdragers met 20 jaar. Deze ontwikkelingen stellen openbare bibliotheken voor een dilemma. Willigen zij de eisen van de uitgevers in en wordt gekozen voor een gereguleerd web, of staan zij pal voor netneutraliteit en daarmee voor vrije toegang tot informatie? OpenBibliotheken.nl wil op kleine schaal een voorbeeld stellen en laten zien hoe die vrije toegang eruit ziet.

Op de site, een onafhankelijk initiatief van informatieprofessionals Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen, kun je zoeken naar boeken, muziek, films en andere media, uit open bronnen die in de reguliere catalogi van openbare bibliotheken vaak niet worden ontsloten.

Meer lezen over dit initiatief:

De Boer en Mijnsbergen schreven eerder een open brief aan de Vereniging van Openbare Bibliotheken over dit onderwerp en startten een petitie Openbare bibliotheken en internetvrijheid die al door 182 mensen werd ondertekend.

Ze roepen iedere informatieprofessional in het publieke belang van open en vrije informatie ook op

  • zich beroepsmatig in te spannen voor de vrije uitwisseling van informatie in de ruimste zin van het woord (content);
  • principes van open access, creative commons, open linked data en netneutraliteit in werk en vrije tijd zoveel mogelijk te bevorderen;
  • gebruikers van hun diensten bij te staan in het zoeken naar en verkrijgen van informatie, daarbij waar mogelijk open vormen te gebruiken, en kennis daarover aan gebruikers over te dragen;
  • op de hoogte te zijn van initiatieven van koepelorganisaties zoals de wereldbibliotheekfederatie IFLA en hieraan actief bij te dragen (zie http://www.ifla.org/en/copyright-tlib en http://www.ifla.org/en/node/5870);
  • zo nodig georganiseerde acties te initiëren dan wel ondersteunen wanneer de vrijheid van informatievergaring, -verspreiding en meningsuiting in het geding zijn, en daarvoor gebruikers te mobiliseren.

Mijn inzet hebben ze!

Advertenties

De InformatieProfessional in 2027: van buzz naar business

Het vakblad de InformatieProfessional bestaat vijftien jaar en deed een oproep aan haar lezers:

Hoe ziet ons vak er over 15 jaar uit? En welke rol is daarbij voor het vakblad InformatieProfessional weggelegd? Stuur een korte bijdrage (maximaal 300 woorden) waarin u uw visie verwoordt.

Dit resulteerde in een bloemlezing uit al de reacties in het jubileum nummer, waaronder die van Edwin Mijnsbergen en Wilma van den Brink. Hierbij mijn bijdrage:

Vijftien jaar geleden zag, tegelijk met de InformatieProfessional ook het eerste sociale netwerk SixDegrees.com het levenslicht. Voor de bibliotheekwereld lag de nadruk toentertijd nog op het vormgeven van digitale bibliotheken met grote digitaliseringsprojecten als input. Tegenwoordig zijn ook de bibliotheken massaal te vinden op het sociale web. En door de expotionele groei van content zijn termen als curation, semantisch, verrijking en transliteracy buzzwoorden geworden in de informatiewereld. Hierbij draait het om het geven van betekenis, verbanden leggen en netwerken binnen een multimediale en dynamische informatiewereld. In de komende vijftien jaar zal deze buzz worden omgezet in business en onderdeel worden van de basisproducten en -diensten. Wat betekent dat voor de informatieprofessional?

Elke dag heb ik als informatieprofessional het voornemen om dicht bij mijn gebruikers te staan en meerwaarde te creëren binnen hun wereld. Dit doe ik door te luisteren naar hun behoeften, voor hun kwalitatieve en relevante stukjes informatie uit die grote informatiewereld te selecteren en hun te leren hun eigen weg te vinden in diezelfde informatiewereld. En alhoewel ik nog geen vijftien jaar in het vak zit, stel ik vast dat de verandering niet in deze basisbeginselen en -taken zit, maar vooral in de vorm van de informatie en de vorm waarin we deze taken uitvoeren.

De InformatieProfessional kan voorkomen dat informatieprofessionals net als gewone mensen door de informatieoverload en personalisering van het web op informatie-eilandjes terecht komen. Blijf onze blik verruimen en onze nieuwsgierigheid voeden. Het groeiende belang van samenwerken, de toename van het informeel leren en een groeiende open content beweging worden als belangrijke trends gezien en juist hierin liggen ook de kansen van de InformatieProfessional. Het tijdschrift zal qua vorm moeten uitgroeien tot een multimediale en verrijkte publicatie met daarom heen een actieve community of practice.

Eén van mijn inspiratiebronnen bij het schrijven van dit stukje was het Trendrapport Open Educational Resources 2012.

De auteurs willen met dit trendrapport de stand van zaken weergeven en trends beschrijven op het gebied van Open Educational Resources (OER). Waar staan we nu en welke belangrijke ontwikkelingen moeten we in de gaten houden? Het rapport bevat twaalf artikelen van zestien Nederlandse experts op het gebied van open leermaterialen in het hoger onderwijs. Ook bevat het rapport twaalf intermezzo’s met spraakmakende voorbeelden.

Steven Verjans en Wim Didderen bespreken in één van de artikelen didactisch relevante initiatieven van open didactiek waarbij ze ingaan op het belang van digital literacy en ze definiëren transliteracy als een interessante invalshoek:

Transliteracy is the ability to read, write and interact across a range of platforms, tools and media from signing and orality through handwriting, print, TV, radio and film, to digital social networks.

In een ander artikel uit het rapport gaat Ellen Kuipers in op content curation en vraagt ze zich of of het een nieuwe manier is om De Waarheid te bewaken.

A content curator is a critical knowledge broker who seeks, collects ans shares on a continuous base the most relevant content in her area of expertise. […] Someone whose job it is not to create more content, but to make sense of all the content that others are creating.

De drie trends die ik opsom in de laatste alinea van mijn bijdrage worden ook in dit rapport vermeld, maar komen oorspronkelijk uit het rapport ‘The Future of Learning: Preparing for Change‘.

The overall vision is that personalisation, collaboration and informalisation (informal learning) are at the core of learning in the future. These terms are not new in education and training but will have to become the central guiding principle for organising learning and teaching in the future. The central learning paradigm is thereby characterised by lifelong and life-wide learning, shaped by the ubiquity of Information and Communication Technologies (ICT). At the same time, due to fast advances in technology and structural changes to European labour markets that are related to demographic change, globalisation and immigration, generic and transversal skills become more important, which support citizens in becoming lifelong learners who flexibly respond to change, are able to pro-actively develop their competences and thrive in collaborative learning and working environments.
Many of the changes depicted have been foreseen for some time but they now come together in such a way that is becomes urgent and pressing for policymakers to consider them and to propose and implement a fundamental shift in the learning paradigm for the 21st century digital world and economy. To reach the goals of personalised, collaborative and informalised learning, holistic changes need to be made (curricula, pedagogies, assessment, leadership, teacher training, etc.) and mechanisms need to be put in place which make flexible and targeted lifelong learning a reality and support the recognition of informally acquired skills.

Twee rapporten die een overzicht en visie geven op leren en onderwijs enerzijds en de rol van open leermaterialen daarbij anderzijds en daarom zeker het lezen waard.