Gebruikersinstructie: Engage!

Bij IDM Den Haag heb ik nu al twee keer het vak gebruikersinstructie mogen geven. Het is een intensief vak voor de studenten omdat ze zelf aan de slag moeten met het maken van een gebruikersinstructie. Dit leer je immers het best door het gewoon te doen. Natuurlijk is er ook wat theorie. Zoals hoe je een gebruikersinstructie voorbereidt: analyse van de doelgroep en het bepalen van het kennen (cognities), kunnen (psychomotorische vaardigheden) en zijn (attitudes) van de doelgroep. Met de syllabus die deze theorie bevat, ontwikkeld door mijn voorganger, ging ik aan de slag. Maar ik ben ook zelf in de literatuur gedoken. Als eerste kwam ik het boek ‘Reflective Teaching, Effective Learning: Instructional Literacy for Library Educators‘ van Char Booth tegen. Zij wijdt een heel hoofdstuk aan het op een aantrekkelijke manier ontwerpen van je gebruikersinstructies (Hoofdstuk 11, p. 125-137).

booth_storeImage_200x300

Bepaal je boodschap

Deze Powerpoint instructie geeft informatie over het zoeken naar literatuur met behulp van Google, GoogleScholar, Picarta en de databank Ebsco-host. Daarnaast bevat de instructie extra informatie over de stapsgewijze aanpak van literatuuronderzoek.

Met je boodschap maak je reclame voor je gebruikersinstructie. Je zorgt ervoor dat je de verwachtingen van je doelgroep stuurt om zo hun aandacht en motivatie te managen. De gouden regel is eenvoud! Het kan gaan om: een gebruikersgerichte samenvatting van je instructie, een ‘elevator pitch’ voor een potentiële workshop deelnemer of bijvoorbeeld een 140 karakter tellende tweet met het onderwerp van je webinar. Vertel niet alleen wat de gebruiker gaat leren (het einddoel), maar interesseer hun ook om dat einddoel te bereiken.

Het prototyping proces

Een fundamenteel aspect van het ontwerpen van gebruikersinstructies is het testen en herzien ervan voordat je hem uitreikt. Bij het prototyping proces onderscheiden we vier fasen:

 1. Prototype
 2. Ontwikkel
 3. Evaluatie
 4. Herziening

Visuele geletterdheid

Visuele geletterdheid is het vermogen om afbeeldingen te begrijpen en te gebruiken, inclusief het vermogen om na te denken, te leren en jezelf in termen van beelden uit te drukken.

Zeven strategieën die deel uitmaken van een efficiënter gebruik van de cognitieve verwerkingscapaciteit in educatieve interfaces, materialen en afbeeldingen:

 1. Geconcentreerd: kernideeën worden benadrukt door ze te markeren, vet te maken of via een andere methode te benadrukken
 2. Beknopt: beknoptheid en eenvoud worden bereikt door het elimineren van onnodige tekst en afbeeldingen
 3. Gecorrespondeerd: foto’s, grafieken en tabellen en hun bijschriften worden dicht in elkaars buurt geplaatst
 4. Geconcretiseerd: afbeeldingen ondersteunen visueel de desbetreffende onderwerpen
 5. Samenhangend:  de keuze van afbeeldingen is logisch en de afbeeldingen komen overeen met gesproken tekst, bijschriften of omringende tekst
 6. Begrijpelijk: afbeeldingen en tekst of gesproken tekst weerspiegelen de voorkennis van de gebruiker
 7. Gecodeerd: afbeeldingen en tekst of gesproken tekst lenen zich voor integratie in het geheugen

Universele design strategieën

Eenvoud is bij het ontwerpen van je gebruikersinstructie de leidende strategie! Hoe helderder, duidelijker en ‘to the point’ je instructie is, hoe beter. Werk via Principes, Acties en Tools.

Principes

Principes zijn cognitieve functies.

 • Selecteren: is de capaciteit tot onderscheiden. Waar de gebruiker aandacht aan besteed ~ versus ~ Waar de gebruiker geen aandacht aan besteed.
  • Centrale vraag: Wat wil ik dat de gebruiker opmerkt?
 • Organiseren: is het gebruik van duidelijke en consistente navigatie-elementen, het structureren van informatie in eenheden, het verstrekken van ankers in de vorm van hulp en steun en de integratie van hiërarchische elementen zoals lijsten, grafieken en overzichten die relaties suggereren.
  • Centrale vraag: Hoe kan ik de structuur van de informatie weergeven?
 • Integreren: is het aanmoedigen van beter integratie door multimediaal te werken
  • Centrale vraag: Hoe kan ik de gebruikers helpen om verbanden te leggen?

Acties

Acties zijn structurele design elementen.

 • Repeteren: navigatiestructuur, scheidingstekens, terugkerende elementen
 • Nabijheid: de afstand tussen elementen bepaald hun relatie, hoe dichter hoe meer gerelateerd, maar plaats ze niet té dicht bij elkaar zodat ze niet meer zijn te onderscheiden
 • Richting: de consistente plaatsing van elementen langs een onzichtbaar raster of as, geeft ook een relatie aan en laat gebruikers zich focussen op inhoud
 • Contrast: het onderscheid in kleur, schaduw, tint en andere middelen voor visuele differentiatie, een bruikbare strategie voor het vestigen van de aandacht op belangrijke onderdelen

Tools

Tools zijn elementaire esthetische bouwstenen.

 • Lettertype: bepaalt de leesbaarheid
 • Kleur: draagt ​​bij tot het instellen van stemming en gevoel,  geeft relaties weer en legt nadruk
 • Vorm: symmetrische vormen zorgen voor balans, asymmetrische vormen voor onbalans; beide kunnen geschikt zijn binnen een bepaalde context
 • Diepte: details die structuur en dimensionaliteit geven, worden gebruikt voor nadruk en om beelden meer of minder prominent te maken ten opzichte van hun omgeving
 • Ruimte: witruimte is de ononderbroken afstand tussen objecten en van cruciaal belang voor het beheren van de cognitieve belasting en om je instructie aangenamer te maken om te bekijken

Wees multimediaal

 • Gebruik een combinatie van tekst, geluiden en afbeeldingen
 • Beelden en woorden moeten op hetzelfde moment en dicht bij elkaar verschijnen
 • Gesproken tekst moet uitnodigend en converserend zijn
 • Gebruikers moeten de controle krijgen over de hoeveelheid stof die ze binnen krijgen (stimulatie) in complexe lessen
 • Belangrijke inhoud moet herkenbaar zijn en worden benadrukt
 • Gesproken tekst en tekst op het scherm moeten elkaar aanvullen (dus niet hetzelfde zeggen en schrijven = verdubbeling)

Evalueer je gebruikersinstructie

Op effectiviteit:

 • Heeft de instructie betrekking op de juiste inhoud?
 • Beslaat de instructie een optimale hoeveelheid informatie (niet te veel en niet te weinig inhoud)?
 • Ben je aan het ‘instrueren’?

Op doeltreffendheid:

 • Zorgt de instructie ervoor dat belangrijke informatie (selectie) gemakkelijk is waar te nemen? SELECTEREN
 • Is de instructie zo georganiseerd dat informatie makkelijk toegankelijk is? ORGANISEREN
 • Helpt de instructie de gebruiker de informatie in relatie te brengen met de algemene opleidings-of prestatiedoelen? INTEGREREN

Op aantrekkelijkheid:

 • Motiveert het ontwerp van de instructie de gebruiker?
 • Is de informatie in de instructie relevant en belangrijk genoeg voor de gebruiker?
 • Is de instructie helder genoeg om de gebruiker ervan te overtuigen dat ze het zullen begrijpen?

Aandacht vangen en behouden

Schep de voorwaarden tot duurzaam leren:

 1. Verwerf aandacht
 2. Informeer gebruikers over de doelstellingen
 3. Stimuleer het terughalen van eerder verworven competenties
 4. Zorg voor stimulerende inhoud
 5. Wees een gids
 6. Ontlok prestaties
 7. Geef feedback
 8. Beoordeel prestaties
 9. Herhaal en vat samen

Pitch en wees persoonlijk

Communiceer in een pitch de inhoud zo dat je gebruikers zich er mee kunnen identificeren en ze het zinvol vinden. Geef daarbij aan welke rol jij speelt als instructeur in hun leer- en onderzoeksproces.

 • Wees authentiek
 • Studenten ervaren persoonlijk, echte relaties met docenten als een van de meest betekenisvolle aspecten van onderwijs
 • Praat met mensen als ze de ruimte binnen komen
 • Lees de toon van hun stem en hun lichaamstaal (waarschuwing)
 • Zorg voor een positieve omgeving en presenteer jezelf met vertrouwen, zo maak je het een potentiële verstoorder moeilijker om over je heen te lopen
 • Wees niet bang om gebruik te maken van je autoriteit om zo billijk en taakgericht gedrag uit te lokken

Char Booth is Instruction Services Manager & E-Learning Librarian aan de Claremont Colleges Library. Ze blogt op info-mational over de integratie van onderwijs, technologie en ontwerp in bibliotheek services. Haar blog draagt de pakkende ondertitel: ‘on technology, media literacy, and librarians who t-c-b (take care of business)’.

Advertenties